Therapie

Visie

Wij werken vanuit een holistische visie: gezondheid wordt gevormd door een aantal samenhangende factoren. De voornaamste factoren zijn: lichaam, geest, milieu/omgeving, genetica en sociale context. Deze factoren maken wie u bent en hoe u zich voelt.

Oplossing(en)

Soms kan het een lange (zoek)tocht zijn, uw klachten bestaan waarschijnlijk ook al langere tijd. En soms kan de oplossing ook verrassend eenvoudig zijn.

Werkwijze

1e Consult: Intake/Anamnese + screening met Quantum Analyzer + start testen Bicom.
2e Consult: Uitgebreid testen met de Bicom + Bespreken en starten Behandeling.

Werkwijze

𝝣 1e Consult
Uitgebreide Intake + screening met Quantum Analyzer.
𝝣 2e Consult
Uitgebreid testen met de Bicom + Bespreken en starten Behandelplan.

Behandelmethodes

We behandelen middels Bioresonantie, Orthomoleculaire/Epigenetische Therapie en Manuele Lymfedrainage.

Onderzoek

We testen en meten met o.a. de Quantum Analyzer, het Neuro4Profiel en de Bicom. 
𝝣 Quantum Analyzer
Stacks Image 172
De Magnetic Quantum Analyzer is een snelle, nauwkeurige en niet-invasieve spectrale testmethode die elektromagnetische signalen gebruikt. Het systeem analyseert ca. 40 belangrijke parameters zoals hart en bloedvaten, darmen, lever, galblaas, alvleesklier enz. In slechts enkele minuten brengen wij het functioneren van het lichaam vanuit verschillende perspectieven van de energetische gezondheid in beeld.
De Magnetic Quantum Analyzer is een complex apparaat! Twee minuten de hand-elektrode vasthouden levert een geweldige hoeveelheid informatie. Deze kan worden toegepast om u doelgericht verder te ondersteunen en later te controleren op de vooruitgang.
𝝣 Bioresonantie
Stacks Image 195
Bioresonantie maakt onder andere gebruik van uw eigen elektro-magnetische trillingen. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van electrodes worden opgevangen, via een kabel met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegengekoppeld, en daarna naar u worden teruggestuurd, meestal via een draadspoel in de rugzitting van de behandelstoel.

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheidbevorderend, disharmonisch als schadelijk. De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Bij de behandeling met het Bicom apparaat worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegenkoppelen. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden.
𝝣 Orthomoleculair/ Epigenetisch
Stacks Image 205
Bij Orthomoleculair Therapie wordt er tot op celniveau gekeken naar wat het lichaam, op dat moment, nodig heeft aan voedingsstoffen. Orthos betekent juist, recht of gezond. Moleculair betekent wat betreft de moleculen. De orthomoleculaire geneeskunde gaat uit van het zelfherstellende vermogen van het lichaam, het heeft daarvoor echter wel volwaardige voeding nodig en soms wat ondersteuning door middel van supplementen.
In de orthomoleculaire geneeskunde is het streven om, zonder schadelijke stoffen, de lichaamscellen van optimale voedingsstoffen te voorzien. De therapie bevordert het afvoeren van afvalstoffen, het aanvullen van tekorten en het aansterken door optimale voeding. Een preventief orthomoleculair verantwoorde levenswijze kan veel bijdragen aan een gezond(er) en lang(er) leven.
De principes waarop de orthomoleculaire voedingswijze gebaseerd zijn als volgt:
 • het zo stabiel mogelijk houden van de bloedsuikerspiegel,
 • het eten van veel groentes en zoveel mogelijk verschillende groentes,
 • het nemen van meer onverzadigde vetten dan verzadigde vetten,
 • het nemen van meer omega 3 vetzuren dan omega 6 vetzuren,
 • het optimaal mogelijk gebruik maken van de micronutriënten uit de voeding en
 • het eten van meer plantaardige eiwitten dan dierlijke eiwitten.
Een tekort (of een teveel) van bepaalde stoffen testen we met behulp van bioresonantie. Op deze manier testen we ook welk supplement specifiek voor jou geschikt is.
'Laat voeding uw medicijn zijn en het medicijn uw voeding' – Hippocratus ca 460 v Ch.

Epigenetica is de wetenschap dat genen aan en uitgeschakeld kunnen worden door omgevingsfactoren en leefstijl. Je systemen in het lichaam worden geprogrammeerd voor de manier waarop dat systeem zal reageren in de toekomst.
Genen kunnen ‘aan’ -en ‘uit’gezet worden. Dit is handig omdat je genen met negatieve eigenschappen, zoals vatbaarheid voor bepaalde ziektes, liever uit hebt staan. Omgevingsfactoren bepalen welke genen er actief of inactief moeten zijn. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn roken, voeding, bewegen, computer en telefoongebruik, warmte en koude.
In het verleden dacht men dat het pakket genen dat je meegekregen hebt volledig bepaalt hoe je lichaam functioneert. Het blijkt echter dat er naast genen ook epigenen bestaan. ‘Epi’ is Grieks en betekent ‘op’ of ‘bij’. De epigenen staan voor de omstandigheden waaraan wij blootgesteld worden. Het wil zeggen dat de epigenetische omstandigheden samen met jouw genenpakket bepaalt hoe je lichaam handelt. De genen die je bij je geboorte meekrijgt worden dus geprogrammeerd door de epigenen. Omgevingsfactoren en leefstijl kunnen de werking van epigenen voor een deel manipuleren.
Het meenemen van de epigenetische factoren is dus van grote meerwaarde binnen het behandeltraject.
𝝣 Manuele Lymfedrainage
Stacks Image 215
Lymfedrainage is een massagetechniek die heilzaam kan werken voor tal van lichamelijke klachten. Deze vorm van massage richt zich met name op de vochthuishouding in het lichaam. Het menselijk lichaam bestaat voor ruim tweederde uit vocht, dus een goede vochthuishouding is essentieel voor een goed functionerend lichaam.
Dit lichaamsvocht bevindt zich rond alle lichaamscellen, langs de bloedbanen, de lymfebanen en hersenbanen. Veel lichaamsprocessen zijn afhankelijk van het lymfevocht. Dit zorgt namelijk onder meer voor het transport van hormonen, bacteriën en zenuwprikkels en voor de uitwisseling van stoffen, zoals zuurstof. Al deze processen kunnen soepeler verlopen als de lichamelijke vochthuishouding op orde is. Lymfedrainage zorgt ervoor dat het vocht sneller wordt afgevoerd. Bovendien verhoogt het de weerstand en verlaagt het stress.
De Manuele Lymfedrainage volgens de Voddermethode is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar.
De werking van lymfedrainage
Het primaire doel van lymfedrainage is het tot stand brengen van een verbeterde lymfeafvoer, het activeren van het immuunsysteem en het verminderen van pijn. Bovendien kan het voor een diepe ontspanning zorgen.  De ontspanning ontstaat door de activering van het parasympatische zenuwstelsel. Bovendien verlaagt de bloeddruk onder invloed van het parasympatische zenuwstelsel. De techniek kan worden omschreven als een oppervlakkige huidtechniek die in een monotoon ritme wordt uitgevoerd volgens een bepaald patroon. Deze monotone en gerichte beweging komt overeen met de natuurlijke beweging van het lymfesysteem en brengt de doorstroom van lymfevocht weer op gang.
Wat is lymfe?
Lymfe is een kleurloze vloeistof is een haast kleurloze heldere vloeistof die nagenoeg dezelfde samenstelling heeft als zeewater(!). De vloeistof bestaat uit: water, resten voedingsstoffen, afvalstoffen van de cellen, hormonen, enzymen, antistoffen en witte bloedlichaampjes.
Het woord lymfe stamt af van het woord ‘Lympha’ of ‘klaar water’ (van het Latijnse woord ‘Limpidas’ dat ‘klaar’ betekent). Vanuit de metafysische achtergrond wordt lymfe vanwege zijn lichte, heldere kleur geassocieerd met licht, de drager van levensenergie. Bij het ontbreken van die vitaliteit zien mensen het ‘donker’ ook in. Hun afweersysteem verzwakt en ze zijn vatbaarder voor ziekten. Zelfs depressies, somberheid en negatieve gedachten hangen samen met een slecht functionerend lymfesysteem
het Lymfesysteem verwijderd dus niet alleen afvalstoffen en ziektekiemen maar ook spanningen en emoties. In feite alle zaken die niet meer bij je passen of er niet in horen. Het lymfesysteem helpt om (meer van) jezelf te zijn.
Welke klachten kunnen worden verlicht met lymfedrainage?
Lymfedrainage is toepasbaar bij tal van lichamelijke klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen:
 • Lymfe-oedeem
 • Post-traumatische en post-operatieve oedemen
 • Klachten als gevolg van stress, zoals slapeloosheid, hoofdpijn of concentratieverlies, bij ADHD en ADD
 • Bloedcirculatiestoornissen, zoals glaucoom, etalageziekte of open wonden
 • Keel-, neus- en ooraandoeningen, chronische bijholte- of slijmvliesontsteking
 • Klachten aan het zenuwstelsel, zoals gezichtsverlamming, MS of migraine
Al met al kan worden gesteld dat manuele lymfedrainage een zeer heilzame methode is om de vochthuishouding van het menselijk lichaam op orde te krijgen en te houden. Een fijne bijkomstigheid is dat de behandeling talloze positieve neveneffecten heeft en een diepe ontspanning veroorzaakt, de bloeddruk verlaagt en het afweersysteem versterkt.
𝝣 Laboratoriumonderzoek
Stacks Image 225
Soms is aanvullend laboratoriumonderzoek gewenst. U kunt hierbij denken aan bijv. bloed-, ontlasting- en speekselonderzoek. Wij maken gebruik van diverse laboratoria.
𝝣 Spiniverter Wibronic
Stacks Image 235
De Spininverter behandelt de elektro-stress in het lichaam. Het is de eerste stap om de stralingsbelasting van mobiele telefoons, computers, magnetrons, GSM-masten en dergelijke te behandelen. Elektro-stress leidt tot een fenomeen waarbij het lichaam het vermogen verliest om zichzelf te genezen en voedingsstoffen te absorberen. De Spininverter, de machine die dit fenomeen behandelt, is speciaal gemaakt om te helpen het lichaam te herstellen van elektro-stress en uiteindelijk om minder stralingsgevoelig te worden. De behandeling met een Spininverter geeft het lichaam ook de mogelijkheid om de elektro-stress te ontladen.
 • Stacks Image 351
 • Stacks Image 353